De praktijk | Kwaliteit


NHG geaccrediteerde praktijk

Onze praktijk heeft in 2012 het kwaliteitskeurmerk "geaccrediteerde praktijk" van het Nederland Huisartsen genootschap (NHG) behaald.
Aan deze certificering is een heel traject vooraf gegaan. Deskundigen hebben gekeken naar procedures voor gedelegeerde taken, patiënten tevredenheid,
voorschrijfbeleid, controlebeleid bij chronische ziekten (COPD, diabetes, hart-en vaatziekten), hygiëne, huisvesting, inrichting, apparatuur, etc.

In April 2015 is een controle uitgevoerd of we nog voldoen aan het kwaliteitskeurmerk.
Huisartsenpraktijk Kloosterstraat heeft hier weer ruimschoots aan voldaan. Dit geeft een gerechtvaardigd vertrouwen in kwaliteit van de geleverde zorg,
Meer informatie over wat praktijkaccreditering precies inhoudt kunt u vinden op www.praktijkaccreditering.nl


Uitkomsten tevredenheidsenquêtes

Elke drie jaar delen wij aan willekeurige spreekuurbezoekers vragenlijsten uit, waarin gevraagd wordt naar de ervaringen met ons praktijkpand,
de praktijkvoering en de ervaring van de artsen. Deze patiëntenenquête is een verplicht onderdeel van praktijk-accreditering. Op basis van de
uikomsten kijken we wat we kunnen veranderen om u beter van dienst te zijn. Onderstaande resultaten zijn van de uitgevoerde enquêtes die in 2015
door het NPA verwerkt zijn.

Praktijk

Als u het document leest ziet u steeds in de linkerkolom cijfers met de resultaten van onze praktijk en rechts de gemiddelde resultaten van alle onderzochte
huisartsenpraktijken. Wij zijn blij met deze resultaten.


Verbeteringen

Wij blijven door middel van dit traject continu bezig met verbeterprojecten, zowel achter de schermen in onze praktijkorganisatie als in de directe patiëntenzorg.

In januari 2014 zijn we van start gegaan met het avondspreekuur op dinsdag. Verder is er een praktijkmanager aangesteld zodat de kwaliteit van onze
procedures voortdurend de aandacht hebben.
In Juli 2015 is een ingrijpende verbouwing van de praktijk afgerond. De wachtkamer is groter en comfortabeler geworden, er zijn extra spreekkamers
gerealiseerd en er is een nieuwe telefooncentrale aangelegd.

Om onze bereikbaarheid verder te verbeteren zijn we vanaf juli 2015 gestart met Mijngezondheid.net. Dit online patiëntenportaal geeft u de mogelijkheid om
onder andere online afspraken in te plannen, herhaalreceptuur aan te vragen, uw medisch dossier in te zien en per e-mail niet spoedeisende vragen te stellen
aan uw huisarts.
Nieuws en mededelingen
De MedGemak app is vernieuwd
De MedGemak app is vernieuwd
Geplaatst: 22 juli 2022
De MedGemak app is vernieuwd! Om de nieuwe app te gebruiken dient u deze te installeren op uw telefoon of tablet.

Lees meer
Online inzage dossier
Online inzage dossier
Geplaatst: 3 juli 2020
Per 1 juli 2020 kunt u digitaal uw dossier inzien. Lees hieronder hoe dit in z'n werk gaat.

Lees meer
Opening tweede locatie Koestraat
Opening tweede locatie Koestraat
Geplaatst: 14 oktober 2019
Binnenkort openen wij vlak bij onze huidige praktijk aan de Kloosterstraat 120 een tweede locatie. Op een plek die velen van u kennen als klooster Nazareth, aan de Koestraat 37.

Lees meer