Dienstverlening | DiagnostiekBloedafname
Bloedafname kan iedere werkdag tussen 8.00 en 10.00 uur.
Locatie: De loop 42 te Oirschot. U kunt de assistente bellen voor de uitslag. Zij vertelt u of de uitslag verder besproken moet worden en welke actie daarvoor nodig is.

CRP-bloedtest
Voor onderzoek naar een acute ontsteking, bijvoorbeeld bij blinde darm of bronchitis/longontsteking, worden de CRP-testen op de praktijk gedaan.

24-uurs bloeddrukmeting
De praktijk heeft de beschikking over een geavanceerd apparaat waarmee gedurende 24 uur de bloeddruk kan worden gemeten. Deze vorm van bloeddrukmeting wordt als de meest betrouwbare meetmethode voor de bloeddruk in de huisartsenpraktijk beschouwd. Het is gebleken dat de bloeddruk op het spreekuur bij de arts vaak hoger is dan thuis. De meetapparatuur is bijzonder betrouwbaar. De assistente sluit de apparatuur aan om deze de volgende dag weer af te koppelen en door de computer uit te laten lezen.

ECG
De praktijk heeft eveneens de beschikking over een mobiel apparaat waarmee een volledig ECG (hartfilmpje) kan worden gemaakt.

Longfunctie
In de praktijk is het verder mogelijk de longfunctie nauwkeurig te bepalen (spirometrie). Dit is van belang voor patiënten met astma of met een andere vorm van (chronische) benauwdheid door een longziekte (COPD). Het onderzoek geeft aanwijzingen welke behandeling het best kan worden toegepast en of de medicijnen effect sorteren.

Tympanometrie
Met deze onderzoekmethode kan worden bepaald in hoeverre problemen met het gehoor worden veroorzaakt door een ontsteking, een niet goed functionerend trommelvlies, 'vocht achter het trommelvlies' of door andere problemen in het middenoor. Het is een methode waarbij verschillende drukken worden gemeten.

Doppler
De dopplermeting is bedoeld om te bepalen in hoeverre de patiënt een bloedvatvernauwing heeft. Met name de bloeddoorstroming naar de benen kan er goed mee worden bepaald.

Audiometrie
In de praktijk is apparatuur aanwezig om het gehoor te kunnen testen. Vooral bij kinderen maar zeker ook bij ouderen bestaat dikwijls twijfel of het gehoor nog voldoende functioneert. De test geeft hier uitsluitsel over.

Teledermatologie
Teledermatologie maakt een consultatie op afstand mogelijk tussen uw huisarts en de dermatoloog. De huisarts maakt digitale foto's van het huidprobleem en stuurt deze met een ingevulde vragenlijst (anamnese) via een beveiligde internetverbinding naar de huidarts. De dermatoloog stelt de diagnose en stuurt deze met een behandeladvies, vaak binnen een aantal uren, terug naar de huisarts. Hiermee kan een bezoek aan de dermatoloog in het ziekenhuis voorkomen worden.
Nieuws en mededelingen
Wederom kwaliteitskeurmerk toegekend door de NPA
Wederom kwaliteitskeurmerk toegekend door de NPA
Geplaatst: 17 september 2018
We hebben als zorggroep weer aan kunnen tonen dat we aan de randvoorwaarden voor de organisatie van verantwoorde ketenzorg voldoen.

Lees meer
Bemiddeling tussen VGZ en Zorggroep DOH leidt alsnog tot akkoord voor 2018-2019
Bemiddeling tussen VGZ en Zorggroep DOH leidt alsnog tot akkoord voor 2018-2019
Geplaatst: 19 december 2017
Op het voorstel van VGZ zijn de afgelopen dagen gesprekken gevoerd onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat vandaag alsnog een tweejarig akkoord is bereikt tussen DOH en VGZ voor vijf van de zes zorgprogramma’s die door DOH worden uitgevoerd.

Lees meer
DOH-appstore
DOH-appstore
Geplaatst: 20 april 2016
Er zijn diverse apps die een gezond(er) leven kunnen ondersteunen. Dat is een goede ontwikkeling. Maar hoe vinden patiënten, mantelzorgers en zorgverleners hun weg in het grote aanbod van zorg-apps?

Lees meer