Dienstverlening | DiagnostiekBloedafname
Bloedafname kan iedere werkdag tussen 8.00 en 10.00 uur.
Locatie: De loop 42 te Oirschot. U kunt de assistente bellen voor de uitslag. Zij vertelt u of de uitslag verder besproken moet worden en welke actie daarvoor nodig is.

CRP-bloedtest
Voor onderzoek naar een acute ontsteking, bijvoorbeeld bij blinde darm of bronchitis/longontsteking, worden de CRP-testen op de praktijk gedaan.

24-uurs bloeddrukmeting
De praktijk heeft de beschikking over een geavanceerd apparaat waarmee gedurende 24 uur de bloeddruk kan worden gemeten. Deze vorm van bloeddrukmeting wordt als de meest betrouwbare meetmethode voor de bloeddruk in de huisartsenpraktijk beschouwd. Het is gebleken dat de bloeddruk op het spreekuur bij de arts vaak hoger is dan thuis. De meetapparatuur is bijzonder betrouwbaar. De assistente sluit de apparatuur aan om deze de volgende dag weer af te koppelen en door de computer uit te laten lezen.

ECG
De praktijk heeft eveneens de beschikking over een mobiel apparaat waarmee een volledig ECG (hartfilmpje) kan worden gemaakt.

Longfunctie
In de praktijk is het verder mogelijk de longfunctie nauwkeurig te bepalen (spirometrie). Dit is van belang voor patiënten met astma of met een andere vorm van (chronische) benauwdheid door een longziekte (COPD). Het onderzoek geeft aanwijzingen welke behandeling het best kan worden toegepast en of de medicijnen effect sorteren.

Tympanometrie
Met deze onderzoekmethode kan worden bepaald in hoeverre problemen met het gehoor worden veroorzaakt door een ontsteking, een niet goed functionerend trommelvlies, 'vocht achter het trommelvlies' of door andere problemen in het middenoor. Het is een methode waarbij verschillende drukken worden gemeten.

Doppler
De dopplermeting is bedoeld om te bepalen in hoeverre de patiënt een bloedvatvernauwing heeft. Met name de bloeddoorstroming naar de benen kan er goed mee worden bepaald.

Audiometrie
In de praktijk is apparatuur aanwezig om het gehoor te kunnen testen. Vooral bij kinderen maar zeker ook bij ouderen bestaat dikwijls twijfel of het gehoor nog voldoende functioneert. De test geeft hier uitsluitsel over.

Teledermatologie
Teledermatologie maakt een consultatie op afstand mogelijk tussen uw huisarts en de dermatoloog. De huisarts maakt digitale foto's van het huidprobleem en stuurt deze met een ingevulde vragenlijst (anamnese) via een beveiligde internetverbinding naar de huidarts. De dermatoloog stelt de diagnose en stuurt deze met een behandeladvies, vaak binnen een aantal uren, terug naar de huisarts. Hiermee kan een bezoek aan de dermatoloog in het ziekenhuis voorkomen worden.
Nieuws en mededelingen
De MedGemak app is vernieuwd
De MedGemak app is vernieuwd
Geplaatst: 22 juli 2022
De MedGemak app is vernieuwd! Om de nieuwe app te gebruiken dient u deze te installeren op uw telefoon of tablet.

Lees meer
Online inzage dossier
Online inzage dossier
Geplaatst: 3 juli 2020
Per 1 juli 2020 kunt u digitaal uw dossier inzien. Lees hieronder hoe dit in z'n werk gaat.

Lees meer
Opening tweede locatie Koestraat
Opening tweede locatie Koestraat
Geplaatst: 14 oktober 2019
Binnenkort openen wij vlak bij onze huidige praktijk aan de Kloosterstraat 120 een tweede locatie. Op een plek die velen van u kennen als klooster Nazareth, aan de Koestraat 37.

Lees meer